Vinnova - utmaningsdriven innovation

Peter Örn tillsammans med Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren Peter Örn tillsammans med Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren

Peter Örn har blivit utsedd av Vinnova som ny programrådsordförande för programmet Utmaningsdriven innovation. Det syftar till att finna nya sätt att vända samhällsutmaningar till tillväxtmöjligheter. Det är en spännande utmaning också som del av ett brett hållbarhetsarbete. Och Vinnova är en spännande myndighet, som strävar efter att komma bort från gammalt stuprörstänkande. Läs mer på Vinnovas hemsida.