Sust - hållbarhetsdagarna

Sust arrangerar idag och imorgon "Hållbarhetsdagarna", seminarier och debatter om hållbarhet. Peter Örn var inbjuden för att föreläsa om Delegationen för hållbara städers slutsatser kring hållbar stadsutveckling. Stockholmshems arbete i Hökarängen, är ett projekt, bland flera andra bra exempel, som det finns mycket att lära av. Ingela Lindh, VD, Stockholmshem framhöll vikten av medborgardialog och pekade även på fallgropar i processen såsom brist på helhetsansvarskänsla hos aktörer. Stefan Attefall talade om sin vision om hur Sverige ska arbeta för den hållbara staden. Han betonade sin starka ambition att åstadkomma nya bostäder för att minska bostadsbristen. Vid flera tillfällen nämnde han hemlösheten som ett motiv till detta, påminde om att det finns människor i vårt land som helst saknar bostad.

 

Veronica Palm yttrade det tänkvärda att " ... odlingslotten inte räddar klimatet. Det krävs mod och politisk vilja för att skapa hållbara och strukturella förändringar." Hon framhöll även att vi måste arbeta oss bort från kortsiktigt projektfokus i stadsbyggnaden.
Stefan Attefall berättade även om hur Delegationen för hållbara städers arbete ska tas om hand: Boverket ska få en nyckelroll när det gäller att följa, stödja och dokumentera delegationens stödprojekt. Detta ser jag som en fortsatt arena för att sprida kunskaper och
erfarenheter. Det är mycket bra.