Ledarskap för ett hållbart samhälle

loading...

Peter Örn är författare till flera böcker. Han arbetar också med ledarskap och hållbar samhällsutveckling inom ramen för Peter Örn AB. Peter Örn har även styrelse- och utredningsuppdrag. 

"Min kunskap är din"

Mitt engagemang i samhällsfrågor löper som en röd tråd genom allt jag gör och har gjort – från föreningsliv, politik, humanitärt arbete, arbete med kultur och medier till i dag när jag arbetar med ledarutveckling och författarskap.

Jag erbjuder ledare, företag och organisationer rådgivning, mentorskap, föreläsningar och utbildning inom ledarskap. Jag använder allt det jag har lärt mig som ytterst ansvarig i olika sammanhang, och som ordförande eller ledamot i företag och organisationer.

Mitt kunnande och mina erfarenheter har vunnits både i framgång och i motgång. De flesta är värdefulla. Några är dyrköpta. De står till ditt förfogande.

Vill du utvecklas som ledare? Läs mer om hur Peter Örn AB kan hjälpa dig under fliken Ledarskap, eller hör av dig!

Löpsedel

Läs Essy Klingbergs spännande artikel om klimatfrågan - och hur svår den är att hantera med en traditionell syn på vetenskapen där helheten riskerar att gå förlorad; det svåra att se helheten bortom delarna. Du hittar artikeln här.

om peter örn

Peter Örn är ordförande i kommittén Demokrati 100 år - samling för en stark demokrati. Han är vidare styrelseordförande för Blekinge Tekniska Högskola. Peter Örn sitter även som ledamot i Sidas styrelse, samt i Anna Lindhs Minnesfond.

Peter Örn var tidigare ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge samt ordförande i Vinnovas programråd för Utmaningsdriven innovation.
Peter Örn har bland bland annat varit chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio  samt ordförande i utredningen av Estoniakatastrofen. Mellan 2008 och 2012 var Peter Örn ordförande för regeringens Delegationen för hållbara städer.