"Varje människa kan utvecklas som medarbetare, chef och ledare"

I rollen som föreläsare, utbildare och samtalsledare i frågor som rör ledarskap, förändring, samhällsfrågor och inre utveckling bidrar Peter Örn till att utveckla olika typer av organisationer.

Föreläsningarna kan vara fristående, eller utgöra en del av större konferenser och utbildningar. De kan vara inför en stor publik, eller ha formen av ett samtal i en mindre grupp.

Innehållet är alltid anpassat efter behoven inom din organisation och den verklighet som organisationen möter. De är aldrig stöpta i samma form trots att kärnan alltid är densamma: att varje organisation måste utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap för att möta framtidens utmaningar, för att kunna åstadkomma resultat.

Stundtals behöver du som chef och ledare någon som kan driva frågor i ett samtal, se till att alla kommer till tals och kan sammanfatta vad som har sagts. Ofta handlar det om seminarier eller konferenser på strategisk ledningsnivå, eller om lägen när organisationen står inför viktiga vägval. Sammanhang när det är bra att ha en opartisk samtalsledare som har egen erfarenhet av svåra beslut.

"Det goda ledarskapet börjar med din självinsikt"

Hur ser framgångsreceptet ut för att vara en bra ledare? Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar. Peter Örn har lång erfarenhet av att verka som ledare i stora organisationer. Hans råd är att först syna dig själv.

 

För det är det svåraste av allt: att våga erkänna sina svagheter och ha modet att se sina styrkor. Att utvecklas genom både framgång och motgång. Att våga vara människa och stå för den du är med självaktning. Och att verka i olika roller utan att skådespela rollen som chef och ledare.

 

– Det är grunden. Utveckla sedan ett ledarskap som bygger på engagemang, empati och glädje över andras framgångar. Förena det med målmedvetenhet och vilja att åstadkomma resultat. Förlora aldrig uppdraget och den som din organisation finns till för ur sikte – upprepa det varje dag. Var ständigt lärande och reflekterande tillsammans med andra och ibland ensam med dig själv och dagboken. Gör det även om tiden inte tycks räcka till – det är en viktig investering för framtiden, säger Peter Örn.

 

En annan, minst lika viktig ingrediens i det goda ledarsklapet är att värna dem som står dig närmast.

 

– Glöm aldrig att ge tid till din familj och dina vänner. De är lika viktiga för dig som du för dem. Du upptäcker det inte minst när det blåser kring öronen på dig, säger Peter Örn.

Skräddarsydd ledarutveckling

Peter Örn AB arbetar med utveckling av ledare, ledningsgrupp och styrelser. Varje uppdrag är skräddarsytt och kan utformas på flera sätt:

Individuell ledarutveckling

 

Du får stöd att utvecklas i din roll som chef och ledare – framförallt att bli den som du vill vara. Programmet är tidsbegränsat och består av ett antal träffar under drygt ett halvår. Det är krävande, då du arbetar mot mål som du själv satt upp.

• Leda strategiska processer

När en organisation står inför stora förändringar, både smärtsamma och spännande, kan den som leder organisationen behöva rådgivning eller stöd i att leda strategiska processer, genomföra omorganisationer och rekrytera nyckelpersoner. Ibland behövs också en utomstående process – eller projektledare.

• Löpande samtal

 

Vi diskuterar frågor som du som ledare behöver en utomstående och erfaren person att diskutera med. Det kan handla om allt från avgörande strategiska frågor till arbete inom ledningsgruppen och samspel med styrelsen, till svåra samtal med enskilda medarbetare. Du delar din ensamhet i ledarrollen med någon som vet vad det innebär att vara chef och ledare. Ofta känns bördan lättare – samtalet hjälper dig att hitta lösningar som du inte såg förut.

Kontakta Peter Örn

Vill du veta mer om hur Peter Örn kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta oss!