Författarskap

Prostatacancer - en bok om hopp

Prostatacancer - en bok om hopp är Peter Örns personliga berättelse om att bli diagnosticerad med prostatacancer, en sjudom som drabbar tiotusen män i Sverige varje år. I den här boken får vi ta del av ovissheten och ensamheten som det innebär att drabbas av en livshotande sjukdom, trots allt stöd från anhöriga och vänner. Boken ger konkreta råd till män som riskerar att drabbas eller har fått diagnosen. 

Peter Örn  uppmanar med saklighet och engagemang andra män att vara lyhörda för sjukdomens tidiga signaler, att ha modet att söka läkare och inte väja för behandling. Boken kan även läsas av anhöriga.

Utgiven 2016 på Ekerlids förlag

Den ljusnande framtid är vår

Med vilken rätt tar vår generation sig privilegiet att förbruka ändliga resurser – på våra barns och barnbarns bekostnad?

Utvecklingen är ohållbar. Utmaningarna vi möter är komplexa och svårgripbara: Hur ska vi kunna hantera social oro, klimathotet, försurning, biologisk utarmning, ohälsa och naturkatastrofer samtidigt, i vår nya värld av globalisering, urbanisering och finansiella kriser?

Människan har dock en enastående förmåga att möta påfrestningar, hot och katastrofer. Även om vi har en lång väg kvar att gå finns det idag goda exempel på lokalt ledarskap, på eldsjälar, på innovativa lösningar, på helhetstänkande och en förståelse för hur framtidens komplexa utmaningar ska hanteras.

Den ljusnande framtid är vår är realistisk och faktamässig – med en trotsig underton: trots hoten finns plats för hopp, för välgrundad framtidstro. Det är trots allt möjligt att skapa en hållbar värld.

Text: Peter Örn och Mats Andreasson, Foto: Mikael Svensson

Utgiven år 2014​

Läs mer på Votum förlags hemsida

Ledare

Ledare, 2010, Libris förlag Ledare, 2010, Libris förlag

Ledare är en personlig skildring av Peter Örns utveckling som ledare och om de chefer och ledare som han har mött genom åren.

– Boken handlar om vad jag har lärt av mina framgångar och nederlag. Och om min strävan att göra insatser som är meningsfulla och kanske bestående. Men också om vad jag har lärt mig av andra, som Bonnie Bernström, Bengt Westerberg, Christina Magnuson, Pehr Gyllenhammar, Mona Sahlin och Percy Barnevik, berättar Peter Örn.

Boken Ledare är utgiven på Libris förlag 2010, och går att köpa i bokhandeln eller på nätet. Det går också bra att kontakta författaren direkt.

Ingen anledning till oro

Peter Örn gav 1989 ut boken "Ingen anledning till oro", en bok om saknaden och sorgen efter en nära vän.
 

Boken gavs ut på Verbum förlag och finns att hitta på bibliotek, och på internet.

Framtidsutmaningar - det nya Sverige

Framtidsutmaningar, 2013, Volante förlag Framtidsutmaningar, 2013, Volante förlag

Vilka framtidsutmaningar står Sverige inför? Frågan besvaras i 19 kapitel i debattantologi Framtidsutmaningar – Det nya Sverige. Kapitlen av 19 olika författare, däribland Johan Rockstöm, Klas Eklund och Viveca Ax:son Johnson.

 

Peter Örn bidrar med ett avslutande kapitel på titeln Utmaning: Lokalt ledarskap för hållbar utveckling. Kapitlet visar på stadens, det lokalas, och främst; de lokala ledarnas roll i skapandet av en hållbar utvckling.

 

Boken är producerad i samarbete med regeringens Framtidskommission, som koordineras av huvudsekreterare professor Jesper Strömbäck. Boken är utgiven av Volante förlag, och finns att köpa i bokhandeln, på internet samt direkt på förlagets hemsida.

Ändamålsparagrafen - ledarskap i folkrörelser

Ändamålsparagrafen är en bok om ledarskap, skriven av Cecilia Emlqvist, som utforskar olika områden för att ge dig som ledare i en folkrörelse möjlighet att fördjupa dig i både din organisations roll och din egen roll som ledare.

 

I boken intervjuas tio ledare, bland andra Ellinor Eriksson, Modou Badjie och Peter Örn, som alla bidrar med intressanta perspektiv på ledarskap i folkrörelser. Deras historia och bakgrund skiljer sig men de har alla gemensamt att de verkar och har verkat som ledare i idéburna organisationer. Boken behandlar frågor kring vad som krävs av dig för att du ska bidra till en positiv utveckling för dig själv, människorna omkring dig, din organisation och för den ideella sektorn. "Ändamålsparagrafen" ska fungera som underlag för reflektion och diskussion om vad som krävs av ledare i folkrörelser.

Boken är utgiven av Idealistas förlag och finns att köpa i bokhandeln, på internet samt genom förlaget genom epost till erik.wagner@idealistas.se.

Jag skriver och medverkar
i böcker, skrifter och artiklar. Ämnena spänner över ledarskap, hållbar samhällsutveckling, ideellt engagemang och andligt sökande.