Delegationen och fortsatt arbete

Delegationen för hållbara städer är nu väg att avsluta sitt arbete. Läs gärna delegationens spännande rapport Ställ om nu. Den kommer inom kort att kunna laddas ned från delegationens hemsida. Här kan du även ladda ned rapporten Femton hinder för hållbar stadsutveckling, delegationens förslag till fortsatt arbete med hållbara städer, dokumentation från konferenserna Stadens sociala samband och Arena hållbar stad, samt mycket mer.

 

Peter Örn kommer på olika sätt att fortsätta sitt engagemang för den hållbara staden.