Demokratidagarna 2013

Peter Örn tillsammans med kommunalrådet Maria Fälth (KD) och kommunikationsstrategen Johannes Wikman Peter Örn tillsammans med kommunalrådet Maria Fälth (KD) och kommunikationsstrategen Johannes Wikman

SKL arangerade Demokratidagen 2013 onsdagen den 24 april. Dagen var en mötesplats för engagerade förtroendevalda och tjänstemän inom demokrati och medborgardialog.

 

Talade gjorde bland andra Birgitta Ohlsson, Mona Sahlin och Sören Holmberg. Mona Sahlin talade om vikten av att skapa innehåll i ordet demokrati, och om makten som alltid korrumperar. Sören Holmberg talade om vikten av att bekämpa korruption och kämpa för öppenhet i förvaltningarna.

Peter Örn framträdde tillsammans med Maria Fälth och Johannes Wikman från Upplands Väsby, i ett seminarium om medborgardialogen som verktyg i en hållbar samhällsutveckling. Peter betonade det politiska ledarskapets roll i att skapa förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. Peter Örn underströk att medborgardialog måste ske på djupet, annars riskerar den att motverka sitt syfte.