Framtidsutmaningar

Idag presenterar Framtidskommissionen debattboken, "Framtidsutmaningar – det nya Sverige". Jag läser och blir mycket inspirerad av de olika debattinläggen. Läs gärna till exempel Viveca Ax:son Johnssons inlägg "Utmaning: Att bygga framtidens urbana stad" där hon tar upp trenden med urbanitet och stadsmässighet i stadsplaneringen. Ax:son Johnsson pekar på hur vi ofta förväxlar innebörden av närhet med begreppet täthet, och ställer sig frågan varför det är så svårt att bygga för urbanitet idag. Även Johan Rockström skriver tänkvärt inledande ord om att världen nu är större än jorden. Peter Örn medverkar med ett avslutande kapitel om det lokala ledarskapets betydelse för hållbar utveckling. Det lyfter fram de kommunala politikernas roll.


Läs Framtidskommissionens text om boken.