Uppdrag: Kraftsamling Norrbotten

Jag har varit i Norrbotten många gånger genom åren. Ofta har jag valt att köra bil för att uppleva vidden och storslagenheten hos landskapet, för att kunna stanna till en stund och njuta av tystnaden eller suset från vinden, för att möta den norrbottniska gästfriheten över en kopp kaffe sent om eftermiddagen.

På senare tid har jag haft möjlighet att arbeta med landstingets utvecklingsprojekt Kraftsamling, som inleddes 2011 och kommer att avslutas i början av nästa år.

Målet för projektet är att fler människor ska välja att leva i Norrbotten, att bo kvar eller att flytta dit. Projektet gör en bred och djupgående insamling av värdefulla tankar och idéer om länets framtid. Utgångspunkten är att bjuda in varje medborgare som vill delta i processen. Hittills har flera tusen personer deltagit i arbetet och alla de samtal, som ofta har letts av det så kallade Tillväxtrådet. Det är sammansatt av ett hundratal personer, som varit beredda att ta på sig stort och viktigt ansvar för processen.

Under sex stora konferenser, den senaste i Luleå i början av februari, har tusentals röster haft möjlighet att göra sig hörda med idéer och tankar om länets framtid. Man kan ta del av dem på www.kraftsamling.net.  Konferenserna har fungerat som viktiga mötesplatser. Jag tror att de bidrar till en gemensam beslutsamhet: Vi ska bli fler!

Under de senaste veckorna har Kraftsamling tagit ytterligare ett steg framåt. Under en turné tillsammans med bland andra landstingsrådet Kent Ögren har vi mött medborgare i Norrbottens alla kommuner. Dels för att diskutera ett antal Framtidsbilder av länet, som har vuxit fram under konferenserna, dels för att ta del av berättelserna om ett stort antal konkreta utvecklingsprojekt som pågår i kommunerna.

Arbetet med Kraftsamling har gett mig personligen nya bilder av Norrbotten, bilder som berör mig på djupet. Det är bilder av ett starkt och levande län, som jag ofta och gärna återkommer till i samtalet med andra människor. Så ofta att flera av mina vänner har ställt frågan om när det är dags att lämna Bromma för att flytta norrut.

Vad är det då jag berättar om?

Det viktigaste i det jag vill berätta är att jag möter en så stark känsla av stolthet och obändig övertygelse om att Norrbotten är ett län där människor vill leva, verka och arbeta. Och att jag möter en stark vilja till förändring och utveckling av länet.

Det handlar om flera saker: om att utveckla näringsliv och skapa fler jobb. Om att ta tillvara på det unika och ofta lokala styrkan i varje del av länet. Om att fortsätta utveckla välfärden i ett samspel mellan den offentliga och den ideella sektorn. Om att marknadsföra det fantastiska kultur- och musiklivet - Norrbotten är ett musikunder. Om att ta tillvara människors engagemang för sin by och sin bygd.

Och det handlar mest av allt om att tillsammans skapa en för många bredare bild av Norrbotten.

Det är ett län som erbjuder människor att flytta in, som gästfritt öppnar dörren på vid gavel: ” Vi vill att du ska känna dig välkommen hit. Vi vill vara ett län som präglas av jämställdhet, av ungdom och mångfald, ett län som lyssnar till och tar tillvara på alla människors kompetens och förmåga.”

Det handlar om något som är större än att marknadsföra länets varumärke.

Jag skulle vilja säga att det handlar om att gemensamt formulera ett attraktivt erbjudande om att flytta till Norrbotten.

Det är förändring på djupet, inte endast på ytan. En förändring som bygger på insikten att värderingar som jämställdhet och mångfald är viktiga för länets utveckling och tillväxt även om de inte kan mätas med ekonomiska mått.

Arbetet med Kraftsamling berör också på ett annat sätt: jag har aldrig förr varit med om en så öppen inbjudan till samtal, överläggningar och arbetsmöten med länets medborgare om nuet och framtiden. Många deltar med erfarenheter och kunskaper från olika bakgrunder. Många kan berätta om pågående projekt som bidrar till att utveckla bilden av länet. Och alla – inte enbart beslutsfattare och experter - har möjlighet att bidra med sina drömmar och bilder av framtiden.

Norrbotten framstår som ett framtidslän!