Delegationens projekt - nu på film!

Delegationen för hållbara städer har gjort en liten film som speglar några av de projekt som delegationen har bidragit till genom ett statligt ekonomiskt stöd. Stödets uppgift är att bidra till hållbara städer, stadsdelar, kvarter och bostadsområden. Projekten kommer att vara viktiga förebilder för hållbara städer; förhoppningen är att de också ska bidra till export av svensk miljöteknik och svenskt kunnande på miljöområdet. Övertygad om att så kommer att vara fallet.

 

Titta på filmen här nedan: