Nyanställning hos Peter Örn AB

Helena Klintström, researcher ledarskap och hållbar stadsutveckling Helena Klintström, researcher ledarskap och hållbar stadsutveckling

Peter Örn AB har anställt Helena Klintström som researcher inom ledarskap och hållbar stadsutveckling. Hon har tidigare arbetat på Delegationen för hållbara städer som biträdande utredningssekreterare, på Malmö Stad med cykelmotorvägar, samt vid Dansk Arkitektur Center med hållbar stadsutveckling. Helena Klintström har utbildat sig till Samhällsplanerare med urban och regional inriktning vid Lunds Universitet och har även studerat stadsplanering vid McGill University i Montreal.

 

Helena nås på telefon +46762-59 79 14, och via mail: helenaklintstrom@telia.com