Ändamålsparagrafen

Klicka på bilden för att se Idealistas webbsida och video från boksläppet Klicka på bilden för att se Idealistas webbsida och video från boksläppet

Idag publicerade Idealistas förlag boken Ändamålsparagrafen, skriven av Cecilia Elmqvist. Boken handlar om ledarskap i folkrörelser, och innehåller intervjuer med ledare med erfarenhet av idéburna organisationer, däribland jag själv. Boken väcker tankar kring ledarskapet och ledares roller, och lyfter fram skillnader mellan ledarskap i företag och i föreningar - och vad man lära av varandra. Mycket värd att läsas, en viktig insats av Cecilia Elmqvist.