Wateraid fick stöd från Postkodlotteriet

Wateraid tilldelades 5 miljoner till sitt arbete och 8,5 miljoner till samarbetsprojektet "En värdig vardag" med Kooperation utan gränser Wateraid tilldelades 5 miljoner till sitt arbete och 8,5 miljoner till samarbetsprojektet "En värdig vardag" med Kooperation utan gränser

Postkodlotteriet har delat ut en historiskt stor summa till sina förmånstagare; över en miljard kronor. Wateraid fick 5 miljoner till stöd i sitt arbete för att världens fattigaste ska få långsiktig tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. 8,5 miljoner delades även ut till Wateraids samarbetsprojekt med Kooperation utan gränser, "En värdig vardag". Projektets mål är att bidra till förbättrade livsvillkor genom boende, rent vatten och sanitet i Kampalas slumområden i Uganda.

 

Samarbetet mellan Kooperation utan gränser och Wateraid drar nytta av organisationernas samlade kompetens på området och bildar en stark gemensam kraft med bredare kunskapsbas och större påverkansmöjligheter både nationellt och internationellt.