Så mycket gjort, så mycket kvar att göra

Idag firas den internationella kvinnodagen. Det är en dag att påminna om kvinnokampens framgångar; om allt som har gjorts och uppnåtts för ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Lika mycket är den 8 mars en dag att erinra allt det som återstår att göra; en dag att synliggöra ojämställdhet och förtryck av flickor och kvinnor, i Sverige och i andra länder. Vi möter det överallt, i varje samhälle och kultur. Det tar sig olika uttryck men finns där hela tiden.

 

Initiativet till en kvinnodag togs i Tyskland av Clara Zetkin 1910, för att främja kvinnorörelsens kamp för lika rösträtt. 1980 utlyste FN den 8 mars som internationell kvinnodag. Idag är det lika viktigt som då.