Forum för bostadsbyggande

Idag arrangerade Boverket ett forum för bostadsbyggande i Stockholm. Förhoppningen var att samla in idéer och synpunkter kring hur vi kan göra för att få fram fler bostäder. Helena Klintström var på plats och tog del av tankarna under dagen.

 

Dagen som inleddes av Boverkets generaldirektör Janna Valik behandlade olika aktörers roller och möjligheter i påskyndandet av bostadsbyggandet. Representanter från stat, kommun och näringsliv presenterade sina åtgärder och civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterade statens politik på området.

 

Ett minnesvärt citat från dagen kom från Mats Herner, exploateringschef på Wallenstam, som påpekade att vi inte enbart kan bygga bostäder: "vi måste bygga hem". Detta är ett mycket viktigt ställningstagande som ofta försvinner i debatten. Bostäder är inte vilken produkt som helst utan måste ses som den demokratifråga det är.

 

Läs mer om konferensen och ta del av dokumentation på Boverkets hemsida!