Helena Klintström: Tre höjdpunkter från Almedalen

Peter Örn vid föreläsning om innovation i stadsbyggnaden. Peter Örn vid föreläsning om innovation i stadsbyggnaden.

Almedalen bjöd som sig bör på hundratals nya intryck och möten. Fokus under veckan låg för mig på stadsbyggnadsfrågor, hållbarhet och ledarskap, socialt ansvar och gemenskap. 

Jag vill lyfta fram de tre intryck från veckan som skapade de största och mest varaktiga avtrycken hos mig. 

1. Enrique Penalosa, vid Skanskas föreläsning "Hur skapar vi den hållbara och mänskliga staden?"

Enrique Penalosa är en stadsvisionär och före detta borgmästare i Bogota, Colombia. I Bogota genomfördes under Penalosas ledning stora förändringar för att göra staden mer människovänlig, som större fokus på mötesplatser och mer plats för gående och cyklister. Enrique Penalosa talade i Almedalen bland annat om hur kampen mellan människa och bilism kan ses som en klasskamp, och att man genom att låta cykelvägar ta plats visar att en person på en 30 dollars cykel är lika mycket värd som en person i en 30 000 dollars bil. Penalosa förde även fram idén att man bör göra humankonsekvensanalyser vid stadsprojekt på samma sätt som man gör miljökonsekvensanalyser. 

2. Lina Tomsgård, från Rättviseförmedlingen vid Respect, Tankesmedjan Global Utmaning, Kairos Future, Metro Insider, Föreningen Norden och WWF:s seminarium om hur vi kan påverka makthavare.

Lina Tomsgård berättade om idén bakom Rättvisförmedlingen, en organisation som gratis hjälper din organisation att komma ur stereotypa mönster vid rekrytering, i reklam och i media. Hon  menade att jämställdhet mellan alla samhällets grupper är en demokratifråga och exemplifierade genom att fråga hur demokratiskt ett val egentligen kan bli om man inte vet vilka man lever med i samhället. Tomsgård slog även fast hur monokultur på en arbetsplats är ett ledarskapsproblem, och att ökad jämställdhet är en överlevnadsfråga för företagen. 

3. Socioekonomiska bokslut som svar på miljonprogrammens behov av upprustning, vid Öresundshusets föreläsning "Tänk om! Hur bygger vi den hållbara staden?"

Bjarne Stenqvist, projektledare i Malmö Stad och Ingvar Nilsson, professor i socialt arbete på Malmö högskola, berättade om Malmös arbete med att föra in nya sätt att mäta lönsamhet och kostnader i upprustningsprojekt. Genom att göra socioekonomiska bokslut kan man se hur tidiga, preventiva sociala insatser kan betala sig. Exempel: Ett upprustningsprojekt om 1,1 miljarder kronor går jämt upp med att 138 arbetslösa personer kommer i permanent arbete (som i exemplet med upprustning kan skapas genom jobb för ett attraktivt centrum, i skola, öppen förskola, byggjobb, spårvagnsjobb, inre och yttre underhåll, energiproduktion mm.)  

/Helena Klintström, Researcher ledarskap och hållbar utveckling